I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ALLOFHEMP.PL jest sklepem internetowym działający pod adresem www.allofhemp.com prowadzonym przez CONTRIX Przemysław Delmanowicz, Kazimierzówka 156A, 21-040 Kazimierzówka (zwanym dalej Sprzedającym). Sklep allofhemp.pl zajmuje się sprzedażą produktów z branży zdrowia za pośrednictwem Internetu. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym allofhemp.pl. Określenia Kupujący oraz Klient używane w niniejszym regulaminie są synonimami. Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie allofhemp.com. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem allofhemp.com wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika. Sklep allofhemp.pl działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce. Do wyświetlania poprawnego widoku sklepu zalecamy rozdzielczość ekranu min. 1024×768. Niniejszy Regulamin obowiązuje także Klientów, którzy złożyli zamówienie drogą telefoniczną, poprzez fax lub e-mail niezależnie od tego czy dokonali rejestracji.

II. PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego allofhemp.pl
Wszystkie produkty oferowane przez sklep internetowy allofhemp.com są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzą z oficjalnych źródeł dystrybucji, objęte są gwarancją producenta lub importera (czas gwarancji jest zależny od rodzaju sprzętu oraz producenta).
Cena brutto nie obejmuje kosztu przesyłki. Sprzedający dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach sklepu internetowego allofhemp.com. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Kupujący zostanie o tym poinformowany drogą telefoniczną bądź poprzez e-mail. Do Kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania lub anulowania całości zamówienia. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba produktów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

III. ZAMÓWIENIA

Zamówienia można składać poprzez:
dokonanie rejestracji na stronie internetowej sklepu allofhemp.pl – poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego,

telefonicznie – na numer +48 731 419 419 – podając wszelkie niezbędne dane do realizacji zamówienia (lista zamawianych produktów,  adres do wysyłki, sposób dostawy i płatności, telefon kontaktowy oraz, jeśli potrzeba, dane do faktury wraz z numerem NIP),

e-mailem – na adres sklep@allofhemp.com – z dopiskiem ALLOFHEMP oraz podając wszelkie niezbędne dane do realizacji zamówienia (lista zamawianych produktów,  adres do wysyłki, sposób dostawy i płatności, telefon kontaktowy oraz, jeśli potrzeba, dane do faktury wraz z numerem NIP). Podczas dokonywania zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania danych zgodnych z rzeczywistością.

Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.
Zamówienie dokonywane jest przez wybór odpowiedniego produktu, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie „Dodaj do koszyka”. Po potwierdzeniu wyboru Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności, a następnie na stronę wyboru sposobu dostawy.
Zakupiony towar wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży jest wysyłany wybranym przez Kupującego przewoźnikiem na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres.

IV. PŁATNOŚCI

W sklepie allofhemp.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
przelew na konto bankowe Sprzedającego – przelewając pieniądze bezpośrednio na konto:

04 1090 2590 0000 0001 3611 3526

Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty. Proszę pamiętać, że tkaniny konopne są naszym produktem ‘na zamówienie’ a czas oczekiwania na nie to około 4 tygodnie.

Płatność za pobraniem – przy odbiorze towaru.

Płatność systemem PayU – Kupujący po potwierdzeniu zamówienia zostaje przeniesiony na stronę systemu PayU, gdzie finalizuje transakcję. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

V. DOSTAWA

Dostawa przesyłki realizowana jest przez firmę kurierską InPost lub Pocztę Polską.
Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący. Koszt i przybliżony czas dostawy towaru: znajduje się w zakładce dostawa.

Podany czas dotyczy dni roboczych (to czas przygotowania zamówienia oraz przewidywanej dostawy). Krótszy czas dostawy dotyczy przesyłek zamówionych do godziny 12.00.
W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy InPost. odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania.
Zaleca się, aby Klient sprawdził stan paczki oraz jej zawartości bezpośrednio przy obecności kuriera. Kurier zobowiązany jest zaczekać przez czas niezbędny do dokonania sprawdzenia stanu paczki przez Klienta. Sprawdzenie zawartości przesyłki jest możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem po uregulowaniu płatności.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówienia składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie należy wysłać w formie papierowej drogą pocztową na adres:

CONTRIX Przemysław Delmanowicz, Kazimierzówka 156A, 21-040 Kazimierzówka, NIP 712-107-84-47

Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu na adres e-mail (podany podczas rejestracji, bądź inny wymieniony w oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny produktu oraz koszty przesyłki  związane z najtańszym sposobem dostarczenia przesyłki w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu umowy.

Jeśli sposób dostarczenia towaru przez Kupującego po odstąpieniu od umowy nie jest najtańszą możliwą opcją, Sprzedający ma prawo odmowy zwrotu kosztów przesyłki.
Kupujący jest zobowiązany zwrócić reklamowany produkt Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy w stanie niezmienionym na własny koszt.
Zwrot pieniędzy dokonywany jest za pomocą tego samego środka zapłaty, który został użyty do opłacenia zamówienia lub innego środka, jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę.
Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu wysyłki towaru.
Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że posiada on wady techniczne lub jest niezgodny z umową, może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną.
W przypadku procedury reklamacyjnej Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem allofhemp.com/kontakt bądź telefonicznie (opłata wg taryfy abonenta). Następnie należy wypełnić formularz reklamacyjny oraz odesłać, starannie zabezpieczony na czas transportu, towar na adres:

CONTRIX Przemysław Delmanowicz, Kazimierzówka 156A, 21-040 Kazimierzówka, NIP 712-107-84-47

Wraz z towarem należy przesłać dowodu zakupu. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
Sprzedający ponosi odpowiedzialność́ wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
⇒ złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
⇒ złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również: żądać wymiany rzeczy na wolną od wad; żądać usunięcia wady. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad; żądać usunięcia wady.
Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w rozdziale VI pkt 11. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny; oświadczenia o odstąpieniu od umowy; żądania wymiany rzeczy na wolną od wad; żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
W terminach określonych w r.VI pkt 24-25 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym allofhemp.com  wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (koloru towaru, proporcje itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Złożenie zamówienia w sklepie internetowym allofhemp.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr. 101, poz.926 z późn. zmianami). Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail). powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem nowego regulaminu.
Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (https://allofhemp.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

Stosując się do aktualnych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) Nr 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności (…) Dz.Urz.UE L 327 z 11.12.2015, str 1.), do czasu rozstrzygnięcia kwestii na poziomie UE, jesteśmy zobligowani do poinformowania naszych Klientów, że wszelkie oleje oraz ekstrakty zawierające w swoim składzie CBD, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem przeznaczone są wyłącznie do stosowania zewnętrznego.

Formularze do pobrania: 

04 1090 2590 0000 0001 3611 3526